×
 
Bild: Klubbemblem - Oddevold.se
Bild: Header - Oddevold.se
Bild: HeaderCorner
Nyheter
Bild | 10 Maj 2021 - 11:21 Arbetet på konstgräsplanen 210509
Arbetet på konstgräsplanen 210509

Efter två veckors arbete har nu allt det gamla konstgräset tagits bort och lagts på Mattssonplane ...

10 Maj 2021 | Läs mer

Efter två veckors arbete har nu allt det gamla konstgräset tagits bort och lagts på Mattssonplanen (grusplanen) för att så småningom fraktas bort.

Arbetet som pågår nu består i att reparera den gamla padden, innan det blir dags att rulla ut det nya gräset.

Enligt tidigare uppgjord tidsplan skulle hela arbetet från borttagning av det gamla gräset, via reparation av padden till anläggandet av det nya gräset ta tre veckor, vilket skulle betyda, att planen skulle vara i bruk måndagen den 17 maj.

Så blir tyvärr ej fallet utan det kommer att ta lite längre tid med arbetet än beräknat. Hur lång förseningen blir är svårt att säga, men vi får nog räkna med en till två veckor.

Vi hör av oss här igen hur det ser ut efter denna vecka.

Under tiden tills planen är färdig har vi förlängt våra träningstider på Rimnersvallens konstgräs tills vår plan är klar, så träningarna fortsätter som förut.


10 Maj 2021 | Nyhetskälla
Bild | 06 Maj 2021 - 16:31 Första digitala årsmötet
Första digitala årsmötet

För första gången i Oddevolds snart 89-åriga historia har ett årsmöte genomförts utan att medlemmarna samlats i någon sal. Tack vare den digitala världens framsteg och på grund av den rådande Coronapandemin blev det i stället samling framför dataskärmar på olika platser i Sverige onsdagen den 5 maj.

Ordförande Peter Bjurström hälsade alla välkomna från sitt vackra hem, där även Bohus Bataljons ordförande Tommy Carlsson, oddevoldveteranen Bjarne Svensson och undertecknad fanns på plats tillsammans med smörgåsar, bullar samt heta och kalla drycker.

När klockan passerat tre minuter förbi utsatt starttid, som var 18.30, var mötet i gång och ganska omgående valdes Karl-Erik Nilsson och Leif Lindvärn till ordförande resp sekreterare för mötet.

Efter de vanliga procedurerna med justeringsmän, verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisorernas berättelse, ansvarsfrihet för styrelsen, fastställande av medlemsavgifter för kommande år och redogörelse för budgeten för innevarande år var det dags för de olika valen, som utföll enligt följande.

* Tre styrelseledamöter på två år: Mats Johansson (omval), Conny Ringblom (omval) och Lars Tång (nyval).
* En styrelseledamot på ett år (fyllnadsval): Johan Patriksson (omval).
* Fyra suppleanter i fastställd turordning på ett år: Robert Carlén, Karl-Erik Nilsson, Bjarne Svensson och Lars-Inge Olsson (samtliga omval).
* En auktoriserad/godkänd revisor på ett år: Thomas Olofsson, SEK-gruppen (omval).
* Valberedning på tre personer, varav en sammankallande, på ett år: Martin Hollertz (sammankallande), Hans Bäckström och Kalle Gustafsson (samtliga omval).

Styrelsen består också av Peter Bjurström, ordförande, samt de båda ledamöterna Anders Nylander och Bengt Bäckman, som alla har ett år kvar på sina mandat.

Då inga motioner var inlämnade och inget togs upp under övriga frågor var det dags för märkeskommittén, Leif Lindvärn, Kjell Johansson och Gunnar Lund, att dela ut utmärkelser till förtjänta medlemmar i föreningen. Dessa utföll enligt följande.

* Silvernål (minst fem års aktiva insatser): Björn Bringeland, Peter Kloth, Catharina Kristiansson, Jerker Lilliesköld, Johnny Schöön och Mats Wall.
* Guldnål (minst tio års aktiva insatser): Anders Nylander och Lars Tång.
* Förtjänstmärke/Årets Oddevoldare (för betydande insatser under verksamhetsåret): Mats Johansson.

Eftersom mötet genomfördes digitalt får de förtjänta medlemmarna sina utmärkelser vid ett senare tillfälle.

Mötesordförande Karl-Erik Nilsson, som under mötet hade mellanlandat i Örebro på sin resa till arbetsgivaren Svenska Fotbollförbundet i Stockholm, ledde mötet med sedvanlig ackuratess och precision och tackade därefter å sin och mötessekreteraren Leif Lindvärns vägnar för förtroendet att få leda årsmötet och tackade också mötesdeltagarna för ett bra möte.

De sista orden hamnade hos ordförande Peter Bjurström och han hälsade då den nya ledamoten Lars Tång välkommen in i styrelsen, hoppades på seriestart för A-laget i slutet av maj samt såg med stor tillförsikt fram emot när vår nya konstgräsmatta är på plats.

När det därpå avslutande klubbslaget nådde bordet stod vägguret på 19.15.


06 Maj 2021 | Nyhetskälla
Bild: Videonyheter ...
Bild | 02 Maj 2021 - 21:40 Arbetet på konstgräsplanen - 210502
Arbetet på konstgräsplanen - 210502

Efter en veckas arbete, som startade måndagen den 26 april, har det gamla konstgräset tagits bort och forslats ned till Mattssonplanen (grusplanen).

Under den gångna helgen har de sista arbetstimmarna lagts vid nedmonteringen av gräset som legat på plats i nästan tolv år, nämligen sedan hösten 2009. På Mattssonplanen har man sedan separerat gräset från sanden och granulaten.

Det är här frågan om stora vikter som handhas, då varje rulle väger sju ton. En rulle sträcker sig från långsida till långsida och är 71 meter lång och fyra meter bred. Av vikten utgör sand och granulat 90%. Sammanlagt handlar det om ca 30 rullar.

Under veckan har samtidigt, som nedmonteringen genomförts, nytt gräs och ny granulat fraktats hit via stora lastbilar och placerats på Mattssonplanen. En ny arbetsstyrka tar nu över arbetet med att först reparera den underliggande padden, för att därefter lägga på det nya gräset.

Om allt går enligt planerna, skall det nya konstgräset vara klart att ta i besittning om två veckor.02 Maj 2021 | Nyhetskälla
Bild: Fler nyheter ...
Bild: HeaderCorner
Kolla här!
Bild - Bli medlem ...
Bild: Koppla ditt spelkort hos Svenska Spel till vår förening och stöd våra ungdomslag ...Koppla spelkortet hos
Svenska Spel till oss.
Bild - Oddebollen ...
Bild: Ideellt engagerade ungdomar ...
Din hjälp behövs: stort som smått för barn/ungdomar, para, Oddebollen, matcharrangemang, skötsel av anläggningar.

Hör av dig!
info@oddevold.se
0522-64 56 50
Bild - YouTube-video: Vi är Oddevold ...
Stolthet & Tradition av Rang,
från Hjärtat i Bohuslän ...