Bild: Puff om vad som är aktuellt.
Nyheter
Bild | 28 Feb 2020 - 16:10 Heja på vår samarbetspartner Destination Uddevalla
Heja på vår samarbetspartner Destination Uddevalla

Säg hej till vår samarbetspartner som verkar för Hjärtat i Bohuslän. Läs mer på Läs mer

Säg hej till vår samarbetspartner som verkar för Hjärtat i Bohuslän. Läs mer på destinationuddevalla.com.

28 Feb 2020 | Nyhetskälla
Bild | 28 Feb 2020 - 13:17 Ljus på Thordéngården
Ljus på Thordéngården

Värme & kyla och snö & regn under många år går hårt åt ting skapade av människohand och det gäller naturligtvis även armatur och lampor på Thordéngården.

När det gäller ljuset på både konstgräsplanen och vid vägen fram mot klubbhuset har flera lampor varit ur funktion samt att det i vissa fall även funnits anslutningsproblem.

Det har nu till största delen åtgärdats av Kenneth Lyckestrand från Bravida, som arbetat på Thordéngården under tre dagar. Han har bytt ut två av fyra trasiga lampor på konstgräsplanen och alla tre lamporna vid vägen.

De två ännu ej utbytta lamporna på konstgräsplanen kommer att bytas ut när beställt material anländer.

Oddevold vill tacka Bravida och Person Hyrmaskiner för deras samarbete i samband med att ovan beskrivna arbeten kunnat utföras.


28 Feb 2020 | Nyhetskälla
Bild: Videonyheter ...
Bild | 27 Feb 2020 - 20:46 Ronny och Sören blev Årets Oddevoldare
Ronny och Sören blev Årets Oddevoldare

Vid kvällens årsmöte på Thordéngården samlades ett 30-tal medlemmar för att bl a förrätta val, besluta om ansvarsfrihet för styrelsen och se utdelningen av utmärkelser.

På bilden ovan ses de glada Årets Oddevoldare Sören Buhr (till vänster) och Ronny Albinsson.
Foto: Susann Sannefjäll


Ett par minuter efter halv sju hälsade ordförande Peter Bjurström alla välkomna och sedan hölls en parentation över bortgångna medlemmar.

Lennart Johansson och Leif Lindvärn valdes till ordförande resp sekreterare för mötet, medan Sören Buhr och Bjarne Svensson utsågs till justeringsmän tillika rösträknare.

Resultat- och balansräkningen gicks igenom och visade på dryga +50.000:-, revisorns berättelse lästes upp och därpå beviljades styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

Medlemsavgifterna för 2021 beslutades vara desamma som i år, 500:- för enskild medlem och 900:- för familjekort, innan det var dags för kassören Bengt Rydell, att redogöra för lagd budget för innevarande år, som visar på ett nollresultat.

Därefter gjordes val enligt följande:
Ordförande på två år: Peter Bjurström (omval).
Tre styrelseledamöter på två år: Bengt Rydell, Anders Nylander och Bengt Bäckman (de två förstnämnda omval och den sistnämnde nyval). Johan Patriksson, Mats Johansson och Conny Ringblom har ett år kvar på sitt mandat i styrelsen.
Suppleanter i fastställd turordning på ett år: Robert Carlén, Karl-Erik Nilsson, Lars-Inge Olsson och Bjarne Svensson (alla omval).
Valberedning på tre personer, varav en sammankallande, på ett år: Martin Hollertz (sammankallande), Kalle Gustafsson och Hans Bäckström (alla omval).

Då inga motioner fanns inlämnade var nästa punkt övriga frågor och här hade Hans Bäckström förslag till styrelsen, att föreningen borde köpa in de två delarna av ”Glimtar ur Uddevallas idrottshistoria” för att lägga på Thordéngården samt uppmanade alla att köpa boken ”Alla mina skepp” av Gustaf B Thordén.

Sista programpunkten för kvällen var utdelningen av utmärkelser. Märkeskommittén, Leif Lindvärn, Gunnar Lund och Kjell Johansson, hade till årsmötet tagit fram 14 väl förtjänta mottagare enligt följande:
Silvernål (minst fem års aktiva insatser): Peter Bjurström, Jimmy Delwér, Donald Högberg och Rasmus Scott.
Guldnål (minst tio års aktiva insatser): Robert Carlén, Ivar Carnerö, Patrik Ejderteg, Ola Hammarstedt, Christina Johansson, Karl-Erik Nilsson och Susann Sannefjäll.
Förtjänstmärke/Årets Oddevoldare (för betydande insatser under verksamhetsåret): Ronny Albinsson och Sören Buhr.
Hedersplakett – Oddevolds högsta utmärkelse (för betydande insatser under ett stort antal år): Lars-Inge Olsson.

Därefter tackade den omvalde ordföranden Peter Bjurström mötesordförande Lennart Johansson för hans eminenta sätt att leda mötet, tackade för det nya förtroendet, som han anser är en ära att inneha och önskade alla lycka till i sitt arbete för Oddevold under 2020 innan han förklarade mötet avslutat följt av ett distinkt klubbslag.


27 Feb 2020 | Nyhetskälla
Bild: Fler nyheter ...
Mer om IKO
Lagbild från 1932 ...
 
Bildad 3 juli 1932
Namnet Oddevold är en äldre form av Uddevalla.
 
Oddevold nära hjärtat?
Läs om värdegrund i IKO.
Bild: Kanslichefen har ordet ...
Klubbens dokument ...
Oddevoldtråden m fl
Bild: Klubbdokument ...
 
Underbara
87
hittills ...
Klubblåt: Bohus Bataljon
K. Bill, T. Westerhäll
Bild: Klubblåt ...
 
 
Klubbemblem
EPS | PNG | BV | SV
Bild: Klubbemblem ...
 
Bild: Matchställ ...
Ordinarie matchställ ...
Bild - YouTube-video: Vi är Oddevold ...
Stolthet & Tradition av Rang,
från Hjärtat i Bohuslän ...