×
 
Bild: Klubbemblem - Oddevold.se
Bild: Header - Oddevold.se

Akademi - barn och ungdomar

Vår akademi certifieras och poängsätts återkommande. Vårt poängtal har ökat varje år sedan 2015. Vi ligger nu mitt emellan två och tre stjärnor av fem möjliga.

Mer om vår akademi:

Bild: Extern länk Oddevold.org
Bild: Extern länk Börja spela

Via akademins sajt (.org) hittas ungdomarnas olika lag.
Verksamheten för våra allra yngsta utövare (fotbollsskolan 5-7 år) ingår inte i certifieringen, men är ändå en del i Oddevolds Ungdomsakademi, som fortfarande kan stoltsera med att vara den enda i en omkrets på ca tio mil som klarat de krav Svensk Elitfotboll ställer.

Det är sju olika kategorier som sätts under lupp vid certifieringsmötet med sammanlagt 53 frågor som skall besvaras. Redovisningen för Oddevolds del innefattar dessutom 20 bilagor.

Här är de olika kategorierna som certifieras:
* Värdegrund och klubbens mål med ungdomsverksamheten
* Spelarutbildning
* Tränar- och ledarorganisation
* Träningsfaciliteter
* Klubbens skolsamverkan
* Klubbens samarbete med andra klubbar
* Sportsliga resultat av ungdomsverksamheten

Oddevolds bästa "grenar" i nuläget är "Värdegrund och klubbens mål med ungdomsverksamheten" samt "Spelarutbildning", medan "Klubbens skolsamverkan" är det som procentuellt gett lägst poäng.

Bild: Johan Brinck och SEF:s Stefan Lundin (till höger) vid senaste certifieringen.
Johan Brinck och SEF:s Stefan Lundin (till höger) vid certifieringsmötet 2019.

- Vi är verkligen stolta över full poäng för vårt värdegrundsarbete, som vi arbetat hårt med, säger Leif Lindvärn (värdegrundsansvarig).

Johan Brinck (Akademichef):
- Vi har glädjande nog nästan full poäng gällande klubbens mål med ungdomsverksamheten, som innefattar tränings- och tävlingsverksamhet samt information och utbildning för spelare. Det enda vi tappade poäng på vid certifieringen i slutet av 2019 var, att vi hade behövt ytterligare två spelare som debuterat i A-laget i år.

Bild: Ungdomspartner - Installationsgruppen   •   Bild: Ungdomspartner - Serneke

Bild: Ungdomspartner - Samhällsmedia

Självklart fortsätter vi utveckla och spetsa till ungdomsverksamheten hela tiden. Med stöd från våra Ungdomspartners ...
Bild: HeaderCorner
Klubbinfo
Lagbild från 1932 ...
 
 
Bildad 3 juli 1932
Namnet Oddevold är en äldre form av Uddevalla.
 
Oddevold nära hjärtat?
Läs om värdegrund i IKO.
Bild: Värdegrundsdokument ...
 
 
Klubbens dokument ...
Oddevoldtråden m fl
Bild: Klubbdokument ...
 
 
Orgnr: 858500-1517
Bankgironr: 704-9992
Bild: Organisationsinfo ...
 
 
Underbara
89
hittills ...
Bild - Bortatröja ...
Klubblåt: Bohus Bataljon
K. Bill, T. Westerhäll
Bild: Klubblåt ...
 
 
Klubbemblem
EPS | PNG
Bild: Klubbemblem ...
 
Bild: Matchställ ...
Ordinarie matchställ ...
Bild: Bohusläns flagga ...
 
Bild: HeaderCorner
Kolla här!
Bild - Bli medlem ...
Bild: Koppla ditt spelkort hos Svenska Spel till vår förening och stöd våra ungdomslag ...Koppla spelkortet hos
Svenska Spel till oss.
Bild - Oddebollen ...
Bild: Ideellt engagerade ungdomar ...
Din hjälp behövs: stort som smått för barn/ungdomar, para, Oddebollen, matcharrangemang, skötsel av anläggningar.

Hör av dig!
info@oddevold.se
0522-64 56 50
Bild - YouTube-video: Vi är Oddevold ...
Stolthet & Tradition av Rang,
från Hjärtat i Bohuslän ...